Verplichte installatie van zonnepanelen op grote dakoppervlakten

Nieuws

Verplichte installatie van zonnepanelen op grote dakoppervlakten

De plaatsing van zonnepanelen wordt verplicht voor gebouwen met een elektriciteitsafname van meer dan 1000 megawattuur per jaar. Op 14 juni verscheen een Besluit van de Vlaamse regering rond de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad. Wanneer? De verplichting om zonnepanelen te installeren rust op de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van gebouwen die aangesloten zijn op een afnamepunt met een afgenomen bruto hoeveelheid energie van 1 GWh. Wie deze drempelwaarde reeds in 2021 haalde, zal uiterlijk op 30 juni 2025 aan deze voorwaarde moeten voldoen. Wie pas in een later kalenderjaar de drempel haalt, zal zonnepanelen moeten voorzien tegen uiterlijk 1 januari van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de drempel wordt gehaald. Hoe wordt de hoeveelheid zonnepanelen berekend? De berekeningsbasis voor de hoeveelheid zonnepanelen die de eigenaar, erfpachter of opstalhouder moet aanbrengen is het oppervlak aan horizontaal dak op de betreffende locatie. Hij moet concreet installaties aanbrengen met een minimale wattpiek van 12,5/m2 horizontaal dakoppervlak in 2025, 18,75/m2 in 2030, en 25/m2 in 2035. Wanneer het oppervlak aan horizontaal dak toeneemt, moet een overeenkomstige hoeveelheid nieuwe zonnepanelen in gebruik worden genomen tegen 1 januari van het vierde hierop volgende kalenderjaar. Dit totale minimum piekvermogen wordt wel afgetopt op 35% van de bruto-hoeveelheid elektriciteit die is afgenomen in het eerste jaar waarin de drempel gehaald wordt, gedeeld door 900 vollasturen. Daarnaast kan het minimale piekvermogen ook beperkt worden op basis van het maximaal nog aansluitbare injectievermogen op het afnamepunt. Het heeft immers geen zin om energie te produceren die niet in het net kan worden geïnjecteerd. Een eigenaar, erfpachter of opstalhouder die zich hier wil op beroepen zal een netstudie elektriciteit moeten voorleggen die is uitgevoerd door de distributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijke vervoersnet. Alternatieve oplossingen Het is mogelijk dat de daken op de locatie in kwestie om één of andere reden niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarom voorziet het besluit in alternatieve oplossingen. De eigenaar, erfpachter of opstalhouder die nog over andere gebouwen beschikt, mag ook daar de nodige zonnepanelen plaatsen. Hij mag ook een windturbine plaatsen, of een warmtekrachtinstallatie op de verbranding van biomassa of biogas met uitzondering van biomethaan, of een nieuwe warmtepomp. In dit laatste geval telt enkel het hernieuwbare gedeelte van de energieproductie. De opgewekte hoeveelheid energie moet in ieder geval equivalent zijn. Hij mag verder ook participeren in het plaatsen van zonnepanelen, windturbines, of warmtekrachtcentrales elders in het Vlaams gewest. Hij moet dan wel een participatieovereenkomst sluiten met de projectuitvoerder. Hierin moet een clausule worden opgenomen die de uitvoerder verbiedt om de participatie de eerste vijftien jaar na indienstname op enigerlei wijze te vervreemden. In ieder geval kan het vermogen dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst maar één keer worden meegeteld om te voldoen aan de verplichtingen. Vrijstelling en uitstel Een vrijstelling van de verplichting geldt voor die sites waarvan het verbruik in de drie voorgaande jaren gemiddeld 10% lager was dan de 1GWh, tenzij hier er een jaar bij was waarin helemaal geen elektriciteit werd gebruikt. Er is ook uitstel voor gebouwen die zullen worden gesloopt en heropgebouwd of waarvan het dak zal worden vervangen. Dit uitstel geldt voor vijf jaar, maar het vervalt als de omgevingsvergunning niet binnen de drie jaar kan worden voorgelegd. Voor publieke gebouwen gelden gelijkaardige regels, maar ligt de drempel op 250 MWh vanaf 2021 en 100 MWh vanaf 2026.

Bron: CIB

Uitstekende service!

Wij hebben dezelfde dag nog last minute een afspraak kunnen krijgen. Meneer Jessy Nauwelaers was stipt op tijd, op een zeer vlotte en respectvolle manier zijn werk gedaan. Er werd op een vriendelijke en geduldige manier antwoord op al onze vragen gegeven. Ik zou deze uitstekende service aan iedereen aanraden!

Petia Iankova
Petia Iankova 21/11/2023

Goede service

Heel tevreden over de opvolging en de schatting zelf.

Max ST
Max ST 10/03/2023

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan