Tarieven

Tarieven voor residentieel vastgoed

Normaal schattingsverslag

U ontvangt een volledig schattingsverslag met bijhorende bijlagen (afdruk watertoets, gewestplan, voorkooprechten, eventueel plannen, kadaster plan, …).  Tarief voor een éénsgezinswoning, appartement, villa, (bouw)grond.

Schattingen van projectgronden worden uitgevoerd in regie.

260€

 Vlabel/uitgebreide schattingen

In het kader van de aangifte van de erfbelasting vraagt de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) een uitgebreide schatting die moet worden uitgevoerd conform een kwaliteitscharter.  Ook in het kader van een procedure voor de rechtbank of voor bewindvoeringen, is een uitgebreide schatting aangewezen.  Tarief voor ééngezinswoning, appartement, villa

525€

Supplement voor een opbrengsteigendom

Voor een opbrengsteigendom of een apartementsgebouw wordt er per extra woongelegenheid een supplement aangerekend.  1 unit is inbegrepen in het basistarief.

90€

Supplement voor het uitsplitsen van verkoopwaarden

Voor het uitsplitsen van verkoop- en verhuurwaarden, voor- en na werken of andere gevraagde uitsplitsingen, wordt een supplement aangerekend in regie per uur.  Minimum 1/2 uur.

100€

HDR-fotografie & 360° virtual tour

Een volledige 360° virtual tour & HDR-fotoreportage van uw eigendom.  Indien dit kan gecombineerd worden in 1 plaatsbezoek met de schatting wordt er 20% korting toegekend op deze fotoreportage

260€

Tarieven voor handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen

Basisforfait

Voor handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen, agrarische gebouwen wordt er met een basis forfaitair bedrag gerekend, aangevuld met een prijs per m², in functie van de grootte van het gebouw.

260€

Supplement per m², nuttige oppervlakte (bruto-oppervlakte)

Er wordt een supplement aangerekend in functie van de nuttige oppervlakte van de gebouwen.  Dit supplement wordt berekend per m²

0.3€

Supplement voor het uitsplitsen van verkoopwaarden

Voor het uitsplitsen van verkoop- en verhuurwaarden, voor- en na werken of andere gevraagde uitsplitsingen, wordt een supplement aangerekend in regie per uur.  Minimum 1/2 uur.

100€

Supplement per woongelegenheid

Wanneer in het handelspand ook nog woongelegenheden zijn, wordt het basis bedrag vermeerd met een forfait per woongelegenheid

90€

Support bij verkoop

Admin Support (*)

De volledige samenstelling van uw wettelijk verkoop dossier (*), het opstellen van een overeenkomst van zodra u een akkoord heeft bereikt met een kandidaat-koper, support bij juridische en praktische vragen.

Dit wordt steeds aangerekend, ongeacht het resultaat van de opdracht, na 30 dagen na aanvang van de opdracht.

495€

Medium Support (*)

Alles in begrepen van Admin Support + 360° tour & HDR Fotoreportage, 

Dit wordt steeds aangerekend, ongeacht het resultaat van de opdracht, na 30 dagen na aanvang van de opdracht.

745€

Premium Support (*)

Alles inbegrepen van Admin en Medium Support + advertenties op de belangrijkste portaalsites (o.a. Immoweb in XL-formaat), duidelijk verkoopbord ter plaatse, plaatsen op sociale media,  beantwoorden per e-mail en telefoon van antwoorden van kandidaat-kopers, boeken van de afspraken, onderhandelen met kandidaat-kopers via telefoon, e-mail & video-call + mogelijkheid voor biedingen via elektronische gesloten omslag (Smartbid).

De Premium opdracht wordt pas aangerekend bij de realisatie van de opdracht

 

(*) exclusief de kostprijs van de documenten en attesten.  Deze worden ofwel rechtstreeks gefactureerd of tegen kostprijs doorgerekend.

1%

Smartbid

In combinatie met de Premium Support, heeft u de mogelijkheid om optioneel te kiezen voor een biedingsproces via Smartbid.  Dit is platform voor biedingen onder digitaal gesloten omslag.

De optie voor Smartbid is niet resultaatsgebonden.

(*) exclusief de kostprijs van de documenten en attesten.  Deze worden ofwel rechtstreeks gefactureerd of tegen kostprijs doorgerekend.

250€

Algemene bepalingen

Korting in geval van >=3 simultane aanvragen

Als er gelijktijdig minimum 3 simultane opdrachten worden aangevraagd, wordt een korting toegekend op de totaal prijs.

5%

Korting in geval van >=5 simultane aanvragen

Als er gelijktijdig minimum 5 simultane opdrachten worden aangevraagd, wordt een korting toegekend op de totaal prijs.

10%

Annulatiekost

Indien een opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever, binnen de 48 uur voorafgaande de voorziene afspraak wordt een forfaitaire annulatiekost aangerekend.

100€

Extra verplaatsingskosten, in geval van afwezigheid

Indien een eigendom een 2de maal moet bezocht worden door de afwezigheid van de opdrachtgever (of zijn aangeduide) wordt een verplaatsingskost van 75€ aangerekend.

75€

Wijziging van een opdracht in meer- of min

Voor het uitbreiden van een opdracht of verminderen van een opdracht wordt een bedrag in meer of mindering gebracht op basis van een uurtarief.  Er wordt minimaal per 1/2 uur gerekend.

100€

Papieren exemplaar van het rapport

Standaard wordt het schattingsverslag per e-mail verstuurd.  U kan ook een exemplaar, afgedrukt per post ontvangen.  Hiervoor wordt 15€ aangerekend, per exemplaar

15€

Actualisatie, zonder plaatsbezoek

Voor een actualisatie van een schatting die eerder door ons is uitgevoerd, wordt een percentage aangerekend van het toepasselijk tarief, en dit op voorwaarde dat er geen nieuw plaatsbezoek noodzakelijk is.

50%

Algemene voorwaarden

 • Alle vermelde tarieven zijn inclusief B.T.W.
 • In geval van facturatie in regie, gebeurt dit à rato van 100 euro per uur (minimum 1/2 uur) en 75€ forfaitaire verplaatsingskosten).
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 • Het schattingsverslag wordt verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur.
 • Het schattingsverslag wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever.
 • Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
 • Rappelkosten: onverminderd hetgeen hierboven vermeld, worden de volgende rappelkosten in mindering gebracht: vanaf de 2de rappel: 12 euro.  Van de 3de rappel 50 euro.  Deze bedragen zijn cumulatief.
 • Elke opdracht betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Elke klacht betreffende een factuur moet ons binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd worden per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke hiervan wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn.
 • Wij behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren. Elke conflicterende opdracht wordt per definitie geweigerd.

U wil een ander type eigendom laten schatten of het gaat over een complexere situatie?

Relevante berichten

Uitstekende service!

Wij hebben dezelfde dag nog last minute een afspraak kunnen krijgen. Meneer Jessy Nauwelaers was stipt op tijd, op een zeer vlotte en respectvolle manier zijn werk gedaan. Er werd op een vriendelijke en geduldige manier antwoord op al onze vragen gegeven. Ik zou deze uitstekende service aan iedereen aanraden!

Petia Iankova
Petia Iankova 21/11/2023

Goede service

Heel tevreden over de opvolging en de schatting zelf.

Max ST
Max ST 10/03/2023

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan