Nieuwe regels rond laadinstallaties elektrische voertuigen

Nieuws

Nieuwe regels rond laadinstallaties elektrische voertuigen

Eind vorig jaar werd hoofdstuk 7.22 van het AREI gepubliceerd. Dit hoofdstuk bevat nieuwe regels over laadinstallaties voor elektrische voertuigen. Het hoofdstuk is van toepassing op de conductieve laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen, waarvan met de plaatsing is begonnen of die vervangen zijn sinds november 2022. Daarenboven worden bestaande laadinrichtingen, wanneer zij worden aangepast, onderworpen aan een gelijkvormigheidscontrole. We raden elke syndicus aan om de tekst van hoofdstuk 7.22 door te nemen.

Wat moeten we verstaan onder laadinrichting?

Het begrip laadinrichting slaat op iedere vast aangesloten uitrusting of geheel van uitrustingen van de vaste installatie, die de functies vervullen die bestemd zijn voor het overbrengen van elektrische energie tussen een elektrisch voertuig en de elektrische bron. Concreet gaat het dus over de zogenaamde mode 3 en mode 4 laadinrichtingen. De zogenaamde mode 2 inrichting, zoals de kabel die gewoonlijk met een elektrisch voertuig wordt meegeleverd, valt buiten het toepassingsgebied omdat dit geen vaste installatie is.

Verbodsbepalingen

Het hoofdstuk verbiedt een laadinrichting op een vaste elektrische installatie door middel van een stopcontact aan te sluiten. Het legt op een toegekende stroombaan te voorzien voor elk verbindingspunt.

Veiligheidsmaatregelen

Het hoofdstuk legt ook een aantal veiligheidsmaatregelen op. Concreet vereist het bescherming tegen onrechtstreekse aanraking en tegen overstroom. De laadinrichting moet worden beschermd tegen te verwachten uitwendige invloeden zoals weer en aanrijdingen. Tenzij de laadinstallaties tot een private kavel behoren moet bij iedere inrit een goed gesignaleerde, duidelijk zichtbare en vlot bereikbaar en bedienbare elektrische noodonderbreking worden aangebracht. 

Dit tenzij in overleg met de brandweer anders wordt beslist. Het advies van de brandweer moet worden bewaard en ter plaatse ter beschikking worden gehouden. Ook mag ieder verbindingspunt maar met één elektrisch voertuig tegelijk worden verbonden. Het spreekt eigenlijk voor zich, maar ook mag het laadpunt niet gelegen zijn in een ruimte waar ontploffingsgevaar bestaat.

Er zijn ook nog bijkomende vereisten indien de laadinrichting energie kan terugleveren.

We raden je aan om voorafgaand aan de plaatsing van een installatie dit hoofdstuk van het AREI door te nemen. Het is ook aangewezen om de leverancier of aannemer te laten garanderen dat de installatie in overeenstemming is met dit hoofdstuk.

Bron: CIB

Gecoördineerde tekst AREI

Uitstekende service!

Wij hebben dezelfde dag nog last minute een afspraak kunnen krijgen. Meneer Jessy Nauwelaers was stipt op tijd, op een zeer vlotte en respectvolle manier zijn werk gedaan. Er werd op een vriendelijke en geduldige manier antwoord op al onze vragen gegeven. Ik zou deze uitstekende service aan iedereen aanraden!

Petia Iankova
Petia Iankova 21/11/2023

Goede service

Heel tevreden over de opvolging en de schatting zelf.

Max ST
Max ST 10/03/2023

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan