Wat is een erkend schatter-expert?

Algemeen, Schattingen

Erkend en beëdigd schatter-expert

Wat is een erkend schatter-expert?

Een erkend schatter-expert is een schatter-expert die erkend is. Logisch, maar de vraag is door wie?

Een schatter-expert kan op verschillende manieren erkend zijn, door o.a.:

Vlabel (Vlaamse Belastingdienst)

erkend schatter-expert, vlabel

De Vlaamse Belastingdienst of Vlabel, erkent schatter-experten. U kan beroep doen op een Vlabel erkend schatter-expert voor de aangifte van de nalatenschap. Wanneer deze schatter-expert een schattingsverslag op maakt conform de kwaliteitseisen van Vlabel en dit verslag wordt tijdig meegestuurd met de aangifte van de nalatenschap, is deze schatting in principe bindend.

Ons erkenningsnummer: 005193407682

Kavex (Kamer van Vastgoedexperten)

Kavex

Kavex (Kamer van Vastgoedexperten) is een wettelijk erkende beroepsvereniging die ijvert voor de wettelijke erkenning van het beroep van vastgoedexpert en/of -schatter.

Kavex accepteert leden op basis van ervaring en diploma’s.

Ook al is Kavex een wettelijk erkende beroepsvereniging houdt niet in dat de leden een wettelijke erkenning hebben.

Banken en verzekeringsmaatschappijen

schatter-bank

Banken en verzekeringsmaatschappijen werken soms ook met een eigen lijst van erkende schatters.

Deze schatters zijn dan erkend voor die specifieke bank.

Zo is het perfect mogelijk dat een schatter erkend is voor bank X en niet voor Y.

Meestal hebben deze schatters een conventie afgesloten met de bank omtrent de opdracht, snelheid en tarief.

Er wordt hier ook gesproken van geconventioneerde schatters.

Hetzelfde geldt voor experts voor verzekeringsmaatschappijen in het kader van schade.

Wat is een beëdigd schatter-expert?

Wat is een beëdigd schatter-expert? Er is nog een belangrijk verschil tussen een erkende schatter en een beëdigd schatter-expert.

Eenvoudig gesteld: een beëdigd schatter-expert heeft een eed afgelegd. Kavex heeft eveneens een procedure waarbij ze hun leden een eed laten afleggen. Dit heeft weinig officiële betekenis.

Er is wel een nationaal register van gerechtsdeskundigen, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Sinds 29 december 2019 is het Gerecht verplicht om in het kader van gerechterlijke procedures beroep te doen op een beëdigd Gerechtsdeskundige. Er is geen sprake van beëdigd schatter-expert, maar wel van een beëdigd Gerechtsdeskundige in een bepaald domein.

Het is logisch dat een verkeersdeskundige niet bevoegd is om een eigendom te schatten en omgekeerd

In het kader van een scheiding, poging tot minnelijke schikking, bewindvoering versterkt u uw dossier door beroep te doen op een beëdigd Gerechtsdeskundige.

Ons erkenningsnummer : EXP3353570

Schatting nodig in het kader van een bewindvoering?

Ook al is het beroep van schatter-expert niet wettelijk geregeld, zijn er wel verschillende manieren van erkenning.

Recente reviews

Goede service

Heel tevreden over de opvolging en de schatting zelf.

Max ST
Max ST 10/03/2023

Krachtige, vertrouwen biedende ruggensteun

Beslissing tot verkoop van onze woning betekende een impactvolle levensstap. De ondersteuning van Jessy Nauwelaers (Immo-Direct.eu) bood ons reeds vanaf 1e contactname enorm veel vertrouwen. Nadien meermaals bevestigd via deskundig advies (en op maat van de klant uitgelegd !) spontane tussentijdse contactnames waardoor hij vinger a/d pols hield. Kortom sterk geruggesteund van opstart tot afhandeling ! Zoveel dank hiervoor en graag tot ziens ! ! Ingrid en Marc

Marc Swerts
Marc Swerts 27/06/2022

Handige links

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan