Vlabel schatting

Algemeen, Schattingen

erkend schatter-expert, vlabel

Wat is een Vlabel schatting?

Bij het overlijden van een eigenaars met eigendommen in België, dient er een aangifte te van de nalatenschap te gebeuren, in principe binnen de 4 à 6 maanden na het overlijden. De exacte termijnen vindt u hier:  exacte aangifte termijn vindt u hier.

Het is Vlabel (de Vlaamse Belastingsdienst) die bevoegd is in Vlaanderen.

U dient correct de waarde te vermelden op de aangifte.

De vraag is natuurlijk, wat is de correcte waarde? De verleiding bestaat om dit zo laag mogelijk te vermelden. Ten slotte zal u erfbelasting (vroegere successierechten) verschuldigd zijn op deze waarde. De fiscus heeft echter 5 jaar de tijd om uw waarde te controle, en mogelijk een bijkomende belasting (met boetes) te heffen, dit via de zogenaamde tekortschatting

Wil u mogelijke discussies i.v.m. een tekortschatting vermijden, heeft u 2 mogelijkheden:

Aanvraag bindende schatting via Vlabel (ABS)

U vraagt aan de Vlaamse Belastingdienst een bindende schatting. Deze schatting is gratis.

Let wel op: dit wordt door Vlabel uitgevoegd en is bindend.

Indien u niet akkoord bent met het resultaat, dient u dus te procederen met de Vlaamse Belastingsdienst.

Schatting door een Vlabel erkend schatter-expert.

U kan een schatting laten op stellen door een onafhankelijk, schatter-expert, die erkend is door Vlabel. Wanneer deze schatting is opgesteld conform het kwaliteitscharter van Vlabel, en meegestuurd wordt met de aangifte van de nalatenschap is dit eveneens bindend.

Het grote verschil, is dat dit wordt opgesteld door een onafhankelijke partij en dit in tegenstelling tot Vlabel. De Vlaamse Belastingdienst is steeds een betrokken partij, aangezien zij belastingen innen.

Deze erkende schatter-expert zal steeds de woning bezoeken, rekening houdend met de actuele toestand en op basis van vergelijkingspunten, een gefundeerd verslag op stellen.

Na het plaatsbezoek aan de woning, zal de schatter-expert, vergelijkingspunten aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Deze vergelijkingspunten moeten ook door de schatter-expert worden bezocht.

In de finale berekening wordt er een analyse gemaakt van de woning en rekening gehouden met de vergelijkingpsunten.

Dit verslag wordt steeds bezorgd aan de opdrachtgevers (de erfgenamen), die nog altijd zouden kunnen beslissen om het verslag niet te gebruiken en zelf een waarde te vermelden.

Wij kunnen voor u deze Vlabel schattingen maken.

Hou rekening met een termijn van +/- 4 à 6 weken, Vraag dit tijdig aan.

Wij zijn erkend schatter-expert, onder het nummer 005193407682

Recente reviews

Goede service

Heel tevreden over de opvolging en de schatting zelf.

Max ST
Max ST 10/03/2023

Krachtige, vertrouwen biedende ruggensteun

Beslissing tot verkoop van onze woning betekende een impactvolle levensstap. De ondersteuning van Jessy Nauwelaers (Immo-Direct.eu) bood ons reeds vanaf 1e contactname enorm veel vertrouwen. Nadien meermaals bevestigd via deskundig advies (en op maat van de klant uitgelegd !) spontane tussentijdse contactnames waardoor hij vinger a/d pols hield. Kortom sterk geruggesteund van opstart tot afhandeling ! Zoveel dank hiervoor en graag tot ziens ! ! Ingrid en Marc

Marc Swerts
Marc Swerts 27/06/2022

Handige links

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan