Wat is de eigen en enige woning?

Algemeen, Nieuws

Wat is de eigen en enige woning?

De eigen en enige woning is een cruciaal element in het toekennen van de 3% verkooprechten i.p.v. de 12%, vanaf 01 januari 2022.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn strikt. U moet aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van het verlaagd tarief.

  • U mag nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  • U koopt de eigendom privé aan (als natuurlijk persoon). Een vennootschap kan nooit genieten van dit verlaagd tarief.
  • U koopt de volledige woning aan in volle eigendom.
  • U zal binnen de 3 jaar na de akte, uw domicilie vestigen in het aangekochte goed. Bij een energetische renovatie is dit binnen de 5 jaar.
  • Het moet gaan over een zuivere aankoop. Een ruil, verdeling, onttrekking aan een vennootschap komen niet in aanmerking.

U heeft nog een huis, maar wil dit verkopen?

U heeft nog een woning die u wil verkopen? Dit kan. U kan er toch voor opteren om slechts het verlaagd tarief te betalen, als u verklaart om deze woning te verkopen. Dit kan. U heeft dan 1 jaar (deze termijn stijgt naar 2 jaar) tijd om deze woning te verkopen.

U kan er ook voor opteren om toch het standaardtarief te betalen en nadien de teruggave te vragen. Dit kan via uw notaris.

Tip: wil u graag zelf verkopen? bekijken onze pagina’s i.v.m. support bij verkoop.

Wat als ik nadien toch niet voldoe aan de voorwaarden?

De boete is aanzienlijk. U zal het verschil tussen de verlaagde en normale belastingen moeten betalen en dit met een verhoging van 20%

Bekijk alles op Vlaanderen.be

Recente reviews

Goede service

Heel tevreden over de opvolging en de schatting zelf.

Max ST
Max ST 10/03/2023

Krachtige, vertrouwen biedende ruggensteun

Beslissing tot verkoop van onze woning betekende een impactvolle levensstap. De ondersteuning van Jessy Nauwelaers (Immo-Direct.eu) bood ons reeds vanaf 1e contactname enorm veel vertrouwen. Nadien meermaals bevestigd via deskundig advies (en op maat van de klant uitgelegd !) spontane tussentijdse contactnames waardoor hij vinger a/d pols hield. Kortom sterk geruggesteund van opstart tot afhandeling ! Zoveel dank hiervoor en graag tot ziens ! ! Ingrid en Marc

Marc Swerts
Marc Swerts 27/06/2022

Handige links

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan