Homologatie schatting

Wat?

Als u een eigendom wenst te kopen/verkopen/verdelen waarbij er (deels) minderjarigen of onbekwamen zijn betrokken, hebt u het akkoord nodig van de Vrederechter.  De Vrederechter vraagt hiervoor een "Homologatieschatting", waarbij de volgende stukken dienen aanwezig te zijn:

  • Volledig schattingsverslag met o.a. foto's, liggingsplan, recente vergelijkingspunten met foto's en gesitueerd op een liggingsplan, berekeningswijze
  • kadastrale legger & plan
  • Ovam, bodemattest
  • vastgoedinformatie van de gemeente m.b.t. de stedenbouwundige toestand van de eigendom

Ons uitgebreid schattingverslag is conform de vereisten van het vredegerecht.

Voor wie?

Iedereen die een eigendom wil kopen/verkopen/verdelen waarbij er minderjarigen of onbekwamen zijn betrokken

Tijdsbestek

+/- 4 à 6 weken, afhankelijk van het bekomen van de stedenbouwkundige informatie

Prijzen Schattingen Schatting aanvragen