Tarief - Schattingen

Hieronder vindt u onze actuele tarieven: 

  • Een normale schatting van een éénsgezinswoning, villa, appartement of bouwgrond (voor éénsgezinswoning) wordt steeds uitgevoerd aan een forfaitair bedrag, alles inbegrepen.

Voor verdeling, financiering, aan- & verkoop, overbruggingskrediet, ...

 

 250€
  • Schatting van een éénsgezinswoning, individueel appartement, villa, bouwgrond, cfr. VLABEL Charter

 

Voor bindende aangifte van de erfbelasting, gerechterlijke schatting o.a. bewindvoering voor de Vrederechter

 

450€
  • Voor handelspanden ; opbrengsteigendommen ; kantoren ; bedrijfsgebouwen ;  uitgebreide schattingen, o.a. voor het (Vrede)gerecht ; landbouw-, recreatie-, industrie-, project- en/of verkavelingsgronden ; uitbreiding van schattingsopdrachten (vb. huurwaarden, vruchtgebruik/blote eigendom, historische en/of toekomstige waarden ; waarde voor en na werken
 zie tarieflijst

 

 

Alle vermelde tarieven zijn inclusief B.T.W.  Alles inbegrepen.
(*) Standaard worden er geen attesten of documenten aangevraagd.  Indien noodzakelijk gebeurd dit wel en wordt dit tegen kostprijs doorgerekend.  U wordt hiervan op voorhand verwittigd.  
Een uitbreiding van een opdracht wordt in regie verrekend (vb. extra berekening huurwaarde, berekening vruchtgebruik, extra uitsplitsingen, opzoeking stedenbouwkundige situatie).  Het eerste uur wordt er per uur gerekend, vanaf het 2de uur per 1/2 uur. Bij een annulatie van een opdracht binnen de 48 uur voor de afspraak wordt er 90€ forfaitaire administratiekost aangerekend.
Schatting aanvragen